Vraag 12. Hoe zit het nou met auteursrecht op foto’s

Auteursrechten op foto’s – 10 geboden

 • Respecteer de auteursrechten op foto’s.
 • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.
 • Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven.
 • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
 • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 • Let op de rechten van anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
 • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.
 • Alles nog eens samengevat in een duidelijk schema, de auteursrechtenkaart van DuPho.