RVVH 100 jaar

Geplaatst op
Jubileumreceptie 100 jaar RVVH 2018

Zaterdag 22 september 2018 stond al enige maanden bij menigeen in de agenda’s. De dag dat voetbalvereniging RVVH het 100 jarig jubileum luister bij zou zetten middels een grote receptie na afloop van de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie.

De avond kreeg echter een heel ander karakter. Een gezellig volle kantine, gevuld met zo’n 175 leden en genodigden, kon genieten van een leuk opgezette receptie. Oud voorzitter Kees van ’t Zelfde praatte de hele avond aan elkaar.

De eerste officiële spreker was burgemeester mevrouw Anny Attema. Zij bracht een luchtige speech ten gehore waar menigeen een (glim)lach niet kon onderdrukken. Namens het gemeentebestuur van Ridderkerk overhandigde vervolgens wethouder Henk van Os een bronzen beeld aan RVVH. Daarna was de beurt aan de heer G. van der Meijde namens de KNVB die vond dat RVVH maar wat trots mocht zijn de 100 jaar te hebben behaald. Ook werd de officiële bondsvlag overhandigd aan voorzitter Mario Papavoine. Daarna volgde een interview met de voorzitter wat voor veel openheid zorgde hoe RVVH op dit moment manoeuvreert en de toekomst verder in wil gaan.

De avond bleef de aanwezigen boeien en een prachtig in elkaar gezette compilatie, samengesteld door Erik den Hartog, van een kwartier van foto’s en beelden uit het verleden en heden zorgde voor een mooie afsluiting van het officiële gedeelte. Daarna volgde er nog een informeel samenzijn waarbij duidelijk werd dat iedereen het een geslaagde clubavond had gevonden. Het geheel was goed opgezet in de gezellige blauw wit uitstralende kantine.

Kortom veel jubileumactiviteiten waarmee het bestuur en diverse commissies hun handen aan vol hadden. Door aan mij de opdracht te geven voor het leveren van een fotosfeerreportage werd veel werk uit handen gegeven. De foto’s werden gebruikt voor de website, sociale media kanalen en in persberichten.