Vraag 12. Hoe zit het nou met auteursrecht op foto's

Auteursrechten op foto’s – 10 geboden
– Respecteer de auteursrechten op foto’s.
– Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wil gebruiken.
– Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven.
– Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
– Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
– Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
– Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
– Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
– Let op de rechten van anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
– Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Alles nog eens samengevat in een duidelijk schema, de auteursrechtenkaart van Dupho.