Disclaimer

Deze site is door Wessel Dekker Fotografie met zorg samengesteld en wordt constant verder ontwikkeld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op deze site onvolledig of onjuist is. In geen geval is Wessel Dekker Fotografie aansprakelijk voor enige directe- of indirecte schade, als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze site beschikbare informatie of documenten. Aan de inhoud van de website kun je geen rechten ontlenen.

Wessel Dekker Fotografie betracht uiterste zorgvuldigheid bij het plaatsen van fotomateriaal. Als u van mening bent dat enig door ons geplaatst beeldmateriaal ten onrechte op deze website is gepubliceerd verzoeken wij u om ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Ondergenoemde behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wessel Dekker Fotografie, de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Voor toestemming voor gebruik op een website of andere toepassingen verzoeken wij contact met ons op te nemen via email of het contact formulier.

Wessel Dekker Fotografie
Ridderkerk 2022